IniciJurídicNotes jurídiques › Declaració d’inconstitucionalitat i nul·...

Declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat per part del Tribunal Constitucional de les disposicions addicionals 26a, apartats un a) i b) i 34a apartat dos, incís final, de la LPGE 2017, en virtut de la Sentència de 31 d’octubre de 2018