IniciJurídicNotes jurídiques › Entrada en vigor de la obligació d’inscri...

Entrada en vigor de la obligació d’inscripció en el RELI i/o en el ROLECE dels licitadors que participin en una licitació duta a terme pel procediment obert simplificat