IniciJurídicNotes jurídiques › Informe sobre la potestat sancionadora dels ...

Informe sobre la potestat sancionadora dels ens locals i la possibilitat de substituir les sancions pecuniàries per prestacions personals en benefici de la comunitat. Supòsit de regulació via ordenança de tinença d'animals perillosos