IniciJurídicNotes jurídiques › La JCCA de la Generalitat de Catalunya ha em...

La JCCA de la Generalitat de Catalunya ha emès l’Informe 7/2019, de 3 d’octubre, en relació a l’obligatorietat de l’informe jurídic de la Secretaria municipal en l’aprovació dels expedients de contractació menor de les entitats locals