IniciJurídicNotes jurídiques › La tramesa al Registre de convenis de col·l...

La tramesa al Registre de convenis de col·laboració-cooperació de la Generalitat, de la informació relativa als convenis amb compromisos econòmics superiors als 600.000 euros permetrà complir amb l’obligació de remetre’ls a la Sindicatura de comptes