IniciJurídicNotes jurídiques › NOTA INFORMATIVA: Decret Llei 9/2019, de 21 ...

NOTA INFORMATIVA: Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendaments d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora