IniciJurídicNotes jurídiques › Nota respecte a la no necessitat d’estar i...

Nota respecte a la no necessitat d’estar inscrit en un Registre d’empreses licitadores per participar en procediments oberts simplificats sumaris