IniciJurídicNotes jurídiques › Nota-resum sobre el Reial Decret llei 10/202...

Nota-resum sobre el Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials