IniciJurídicNotes jurídiques › Nota-resum sobre la Resolució per la qual e...

Nota-resum sobre la Resolució per la qual es dicten instruccions relatives al subministrament d'informació per les entitats locals en relació amb la prestació del servei de transport públic