IniciJurídicNotes jurídiques › Nota sobre l’aprovació del DECRET LLEI 1/...

Nota sobre l’aprovació del DECRET LLEI 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya