IniciJurídicNotes jurídiques › Principals afectacions directes per als ens...

Principals afectacions directes per als ens locals del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març