IniciJurídicNotes jurídiques › Principals novetats de la Llei 9/2017, de 8 ...

Principals novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic