IniciJurídicNotes jurídiques › El proper dia 1 de juliol entrarà en vigor ...

El proper dia 1 de juliol entrarà en vigor el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local