IniciJurídicNotes jurídiques › Sentència del TC que resol la constituciona...

Sentència del TC que resol la constitucionalitat dels preceptes legals autonòmics de les Illes Balears relatius al nomenament de funcionaris interins pel desenvolupament de funcions de Policia Local