IniciJurídicNotes jurídiques › Termini per modificar el tipus de gravamen ...

Termini per modificar el tipus de gravamen de l’IBI als municipis en què s’apliquen els coeficients d’actualització cadastral