IniciJurídicNovetats normatives › Decre Llei 31/2020, pel qual es modifica el ...

Decre Llei 31/2020, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la Llei de l'Esport i s'estableixen mesures de funcionament d'òrgans de govern d'entitats esportives