IniciJurídicNovetats normatives › Es publiquen dues noves sentències del Trib...

Es publiquen dues noves sentències del Tribunal Constitucional en què es pronuncia sobre la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local