IniciJurídicNovetats normatives › RESOLUCIÓ d'11 de març de 2016, de pu...

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2016, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura el Compte General