IniciJurídicSubvencions › Convocatòria de subvencions adreçades als ...

Convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeximents dels sistemes públics de sanejament corresponent a actuacions fetes durant el 2018