IniciJurídicSubvencions › Convocatòria de subvencions als ens locals ...

Convocatòria de subvencions als ens locals per estudis tècnics per reduir els impactes dels sobreeiximents dels sistemes de sanejament per actuacions fetes el 2019, 2020 i 2021