IniciJurídicSubvencions › Modificació de l'import màxim de la d...

Modificació de l'import màxim de la dotació econòmica destinat a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, d'acord amb la Resolució TES/1710/2019, de 17 de juny