Inici › XV Assemblea

XV Assemblea

 

Dilluns 11 de febrer de 2013

Lloc: La Pedrera, Barcelona (Passeig de Gràcia, 92)

Hora: 10h

 

Convocatòria XV Assemblea

Formulari d'inscripció

Proposta Estatuts XV Assemblea

Reglament

Acta XIV Assemblea

 

 

Documentació complementària

Power point Posicionament de l’ACM a la modificació de la Llei de Bases de Règim Local

Proposta resolució adhesió Declaració Sobirania

- Posició ACM en relació a l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL)

 

 

Més informació: assemblea@acm.cat

 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques prepara la seva 15a Assemblea per als 990 ens locals associats a l’entitat.

La XV Assemblea de l’ACM serà el punt de partida d’una resposta forta i unitària de tot el món local del nostre país davant els nous escenaris i els nous reptes que se’ns plantegen.

Després de més de 30 anys al servei dels ens locals del nostre país, l’ACM ha consolidat la seva vocació de ser la veu forta i clara en favor del municipalisme. Per això, en aquests moments encapçalarà la tasca de defensa dels interessos del món local del nostre país,  i de defensa de les decisions que prengui la nostra ciutadania.

El món local ha d’estar regit per una legislació del nostre país, on es delimiti clarament la seva tasca al servei dels nostres veïns i veïnes i alhora, el finançament per a fer-ho possible, i ha de ser una realitat el més aviat possible.

Alhora, el món local ha de participar dels canvis que la societat reclama. La proximitat és el valor més important del municipalisme i per això la ciutadania  no entendria que l’administració que li és  més propera no participés en processos on la veu del poble determinarà el futur del nostre país.

L’ACM en nom de quasi un miler d’ens locals, definirà clarament el seu posicionament i el camí a seguir en l’Assemblea del proper mes de febrer, per a què el món local pugui seguir treballant per a  millorar de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.

 

 

Ordre del Dia

10:00h - Rebuda dels assistents i lliurament de documentació 

10:30h - Presentació de l’acte i constitució de la Mesa 

10:35h - Salutació i Benvinguda 

10:45h - Inauguració de la Vicepresidenta del Govern i Consellera de Governació i Relacions Institucionals, Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany 

11:00h - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior d’1 d’octubre de 2011 

11:05h - Informe de gestió i aprovació del pressupost 

11:40h - Presentació de la proposta d’adaptació estatutària, i aprovació, si s’escau 

12:00h - Presentació de la proposta de Lleis Municipalistes  

12:20h - Presentació de la proposta posicionament de l’ACM a la modificació de la Llei de Bases de Règim Local 

12:40h - Propostes de Resolució 

13:00h - Intervenció del President de l’ACM, Il·lm. Sr. Miquel Buch i Moya 

13:30h - Intervenció del President de la Generalitat, M. Hble. Artur Mas i Gavarró 

14:00h - Cloenda i foto de grup