IniciCentral compresProductes › Lot 16. Servei de manteniment preventiu espe...

Lot 16. Servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica – Terres de l’Ebre

L’adjudicació dels contractes basats que siguin susceptibles de finançament amb fons del ‘pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)-finançat per la Unió Europea-Next Generation EU’, s’efectuarà amb la prèvia licitació d’un nou procediment d’adjudicació entre les empreses seleccionades en el present acord marc. Aquesta nova licitació haurà de complir amb totes les exigències marcades per la normativa aplicable, amb especial referència, a la dictada en relació al PRTR.

Adjudicatari

Preu Manteniment (Euros per Kw/n)

Preu Instal·lació   (Euros per Kw/n)

SECE

33,82

151,44

ELECNOR

20,00

220,00

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

SECE

Més valorada en criteris de judici de valor

SECE

Mës valorada en criteris automàtics

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Preu més baix

La que resulti de menor import un cop sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local
Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Empresa Dades de contacte
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Sergi Francesch Masso

696 945 094 / 934 139 200

 
SECE

Xavier Suárez Moreno

933 329 612