IniciCentral compresProductes › Lot 7. Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Bar...

Lot 7. Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Camp i Priorat

Serveis de manteniment preventiu, semi risc i tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Serveis de manteniment bàsic, avançat i prèmium de salva escales. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques i serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

Tipus de manteniment / tipus d’equip

Ersce

Otis Mobility (abans Zardoya)

Kone

Orona

Servieleva

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

390,00 €

507,24 €

417,00 €

720,00 €

480,00 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

410,00 €

528,00 €

461,00 €

720,00 €

530,00 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

280,00 €

186,00 €

240,00 €

600,00 €

260,00 €

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

540,00 €

621,36 €

605,00 €

780,00 €

690,00 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

564,00 €

653,52 €

630,00 €

780,00 €

740,00 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

340,00 €

246,36 €

415,00 €

660,00 €

290,00 €

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

730,00 €

772,80 €

802,00 €

960,00 €

800,00 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

800,00 €

916,32 €

823,00 €

960,00 €

850,00 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

420,00 €

452,64 €

500,00 €

720,00 €

480,00 €

Manteniment bàsic de salva escales

220,00 €

69,00 €

231,00 €

240,00 €

260,00 €

Manteniment avançat de salva escales

280,00 €

124,80 €

252,00 €

240,00 €

290,00 €

Manteniment prèmium de salva escales

310,00 €

257,40 €

302,00 €

240,00 €

480,00 €

Preus per aparell/any (IVA no inclòs)

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents:

 

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Ersce

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent

Preu mes baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Més valorada en criteris mediambientals

Ersce

Més valorada en criteris de qualitat

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

 

Peces incloses en el semi risc i de referència pel manteniment bàsic

   Ersce

Zardoya

Kone

Orona

Servieleva

Contacte elèctric del limitador

51,10 €

58,50 €

98,00 €

75,00  €

60,00 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

52,13€

95,34 €

103,00 €

120,00 €

60,00 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

37,03 €

130,36 €

98,00 €

122,00 €

45,00 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

59,20 €

9,30 €

59,00 €

32,00 €

40,00€

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

33,04 €

5,00 €

23,00 €

17,00 €

15,00 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

50,03 €

55,74 €

155,00 €

 80,00 €

60,00 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

33,81 €

70,00 €

92,00 €

110,00 €

40,00 €

Contactes de presència de portes de pis

41,14  €

70,20 €

77,00 €

 54,00 €

50,00 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

42,99  €

87,62 €

85,00 €

70,00 €

50,00 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

62,83 €

80,74 €

131,00 €

119,00 €

75,00 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de cabina

97,79 €

136,93 €

135,00 €

180,00 €

115,00 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

68,30€

74,50 €

82,00 €

80,00 €

 80,00 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre

31,38 €

34,25 €

37,00 €

30,00 €

35,00 €

Transformadors del quadre de maniobra

87,33 €

73,00 €

121,00 €

 150,00€

100,00 €

Timbre d’emergència

83,22 €

79,00 €

85,00 €

90,00 €

100,00 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

166,96 €

194,60 €

159,00 €

270,00 €

190,00 €

Ferodos de les sabates de l’electrofrè del grup tractor

145,22 €

80,00 €

158,00 €

150,00 €

90,00 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

  92,08 €

78,00 €

94,00 €

 75,00 €

100,00 €

Paradors electromecànics i canvi de velocitat en l’espai-forat

59,10 €

73,00 €

105,00 €

80,00 €

70,00 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

34,53 €

4,00 €

35,00 €

35,00 €

30,00 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

78,11 €

89,00 €

75,00 €

102,00 €

95,00 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

72,49 €

57,00 €

84,00 €

75,00 €

65,00 €

Sistema de comunicació bidirecciona (no inclou la tarifa telefònica)

180,00 €

196,00 €

395,00 €

519,00 €

150,00 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Les empreses adjudicatàries han presentat millores en el temps de resposta/reparació màxim exigit en el PPT. A continuació es repreodueix el temps de resposta/reparació màxim ofert per cada empresa i que l’obliga en l’execució del contracte.

 

Tipus de resposta / reparació màxim

Ersce

Zardoya

Marvi

Orona

Servieleva

Temps de resposta màxim - amb aturada

2 h

2 h

2 h

2 h

4 h

Temps de resposta màxim - sense aturada

12 h

12 h

12 h

12 h

16 h

Temps de reparació màxim - amb aturada

12 h

12 h

12 h

12 h

20 h

Temps de reparació màxim - sense aturada

2 dies

2 dies

2 dies

2 dies

3 dies

En el cas dels dies, aquests es consideren dies naturals.

 

 

- Característiques lot 7 - ASCENSORES ERSCE

Oferta econòmica lot 7 ASCENSORES ERSCE

Característiques lot 1 - KONE ELEVADORES

Oferta econòmica lot 1 - KONE ELEVADORES

Característiques lot 7 - ORONA S. COOP

Oferta econòmica lot 7 ORONA S.COOP

Característiques lot 7 - SERVIELEVA

Oferta econòmica lot 7 SERVIELEVA

Característiques lot 7 - ZARDOYA OTIS

Oferta econòmica lot 7 ZARDOYA OTIS

 

Empresa Dades de contacte

Ascensores ERSCE SAU

Jorge Suris

934 216 300 / 609 388 606

comercial@ersce.es

Otis Mobility (abans Zardoya Otis SA)

Josué Trinidad Lorita

606 555 075 / 686 841 685

josue.trinidad@otis.com

Kone

Óscar Algeciras

932 660 167 / 625 074 403

oscar.algeciras@kone.com

Orona S. COOP.

Dani Solé

936 470 548 / 660 02 42 66

dsole@orona.es

Servieleva SL

Albert Vila

935 221 199 / 660 333 151

avila@validalift.com