IniciFundacionsFAAEE › Portal de transparència

Portal de transparència

 

- Informació institucional i organitzativa

  • Estatuts
  • Composició del Patronat de la FAAEE

 

- Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

 

- Contractes

 

- Convenis

2022

2020

2018

 

- Ajuts i subvencions

 

- Memòria d'activitats