Inici › Nota informativa sobre la Resolució de 7.02...

Nota informativa sobre la Resolució de 7.02.2024 per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres per la qual s’aprova l’increment del 0,5% en les retribucions del personal al servei del sector públic d’acord amb l’art. 19.Dos.2.b) de la LPGE 2023