IniciJurídicNotes jurídiques › Nota-resum del Reial Decret 424/2017, de 28 ...

Nota-resum del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local