IniciJurídicNotes jurídiques › Nota resum sobre el DECRET LLEI 10/2020, de ...

Nota resum sobre el DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19