IniciJurídicNotes jurídiques › Nota sobre sentències del Tribunal Suprem s...

Nota sobre sentències del Tribunal Suprem sobre la validesa d'ordenances fiscals que estableixen una taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic per part de subministradores d'electricitat, gas, aigua i hidrocarburs