Inici › Projecte AODL Desenvolupament social dels mu...

Projecte AODL Desenvolupament social dels municipis

 

Plans d'inclusió social

Clàusules socials

Taules de participació social

 

Nou Seminari 'Tècniques de distància emocional' 

Data: a partir del 16 de gener de 2019

Informació

 

Finalitzada la revisió de la nova edició del manual 'Sóc regidors de Serveis Socials, i ara què?'

Amb la voluntat que tots els regidors de Serveis Socials que sorgeixin de les noves eleccions municipals d'aquest any 2019 disposin d'un manual al respecte, s'han portat a terme les tasques de revisió i actualització d'aquesta publicació. L'objectiu és que estigui a disposició dels ajuntaments i ens locals catalans a partir del proper mandat municipal.

 

L'ACM signa un conveni de col·laboració amb Elecronics Watch

Notícia

 

Anàlisi efectes noves Directives de contractació

- Estudio aplicación directa de las Directivas de Contractación Pública - Tribunales administrativos de contractación pública

- Comentaris noves Directives de Contractació

 

El Contracte Reservat: Una eina d’inclusió Social

4, 8, 9 i 10 d’octubre de 2018, a Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona

El contracte reservat és una figura específica de la contractació pública que, sense cap cost afegit, facilita la inclusió social i l’accés a l’ocupació de les persones en situació o risc d’exclusió, fonamentant una societat més justa i integradora.

 

II Congrés Català de Pobresa Energètica

8 i 9 de novembre.  Les Cotxeres de Sants. Barcelona

Espai de debat, anàlisi i reflexió que vol aportar possibles solucions i, a la vegada, promoure una acció i treball conjunt entre les Administracions Públiques i el sector social, en especial des de l’àmbit local, amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de resposta i les estratègies per prevenir la pobresa energètica.

Participem en la Taula Inaugural i en la moderació de dues taules que tindran lloc durant el Congrés (Sra. Montse Vilella, regidora Reus i Sra. Susanna Pellicer, tinent d’alcaldia ajuntament de Sant Cugat)

 

VI Congrés del Tercer Sector Social “Desigualtats Socials, solucions locals”

20, 21 i 22 de novembre. La Farga de l’Hospitalet

L’ACM participa en el VI Congrés, amb la col·laboració de l’àrea social amb l’objectiu principal fer visible la tasca de les entitats socials, la rellevància de la interacció entre elles i les administracions locals, i la importància d’enfortir aquesta feina diària per aconseguir una societat més justa i que vetlli per millorar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables.

 

Aquest any 2018, des de l’àmbit de Benestar Social  s’ha participat/organitzat en els següents viatges:

Sevilla. 26è Congrés Europeu de Serveis Socials Locals

Els passats 28 i 29 de maig va tenir lloc el 26è Congrés europeu de Serveis Socials. El certamen serveix per exposar una experiència d’empoderament a nivell municipal respecte a la pobresa energètica.

El Congrés ens va permetre  explorar les problemàtiques i els reptes dels serveis socials dels 39 països participants amb l’objectiu de buscar noves estratègies d’intervenció i atenció a les persones. El tema central del Congrés ha estat centrat en la inversió, innovació i transformació dels serveis socials, amb la voluntat de compartir experiències, aprendre pràctiques i polítiques socials internacionals, aprendre nous punts de vista i contactar amb professionals de diferents països i comunitats autònomes.

Vàrem participar en la presentació del projecte d’atenció que l’Ajuntament de Reus té per la pobresa energètica.

Euskadi. Maig 2018. Viatge d’Estudis

Què vàrem aprendre de la visita a Euskadi:

- Hem vist una oportunitat de dissenyar noves eines per a repensar les polítiques de l’estat de benestar per a la nova Catalunya.

- El importància del poder de l’entitat municipalista en les polítiques de l’Estat de Benestar.

- Que en les tasques de disseny dels nostres sistemes de serveis socials prenem consciència que les diferents components, aspectes, elements o dimensions en joc estan complexament relacionades entre si, de manera que, quan creiem haver resolt un problema, podem haver agreujat altre, sense adonar-nos.

- Que una bona definició de l'objecte dels serveis socials ens ajuda a delimitar el perímetre, diferenciant-lo del abordat per altres branques d'activitat sectorial, però aquest pas sembla allunyar-nos de la demanda reconeguda que avui tira de gran part dels serveis socials realment existents.

- Que volem avançar en la universalitat, com altres pilars del benestar, però tenim por de perdre eficàcia i eficiència en el nostre important paper contra determinats focus preocupants d'exclusió social. Busquem posicionar-nos davant agents socials i segments poblacionals per als que no resultem atractius o significatius, sense posar en risc el compromís de col·lectius o organitzacions implicades en el sistema.

- Que volem anar més enllà de l'assistència i el control, però no sabem com reconèixer-nos i ser reconegudes en la prevenció comunitària, l'empoderament de la ciutadania o les relacions intersectorials. Volem digitalitzar i augmentar l'escala dels nostres serveis socials, però estimem la seva artesana flexibilitat relacional. Desitgem aclarir el paper i contribució de cadascuna de les grans professions presents en els serveis socials, però sembla impossible fer-ho sense afectar continguts que cadascuna d'elles considera irrenunciables.

Madrid. 17 d’octubre. Jornada Avaluació i evidència en serveis socials locals

Com a membres de l’ESN participem en aquest taller d’innovació social organitzat pel Consejo General del Trabajo Social, amb la participació de l’ESN i la Universitat de Oxford.  Aquesta jornada/taller està dirigida a professionals que treballen en la gestió i la planificació de programes dels serveis socials.

Els objectius de la jornada han estat: compartir habilitats i coneixements; Avaluar projectes socials; Recordar que un projecte pot tenir tres resultats possibles: pot tenir èxit en canviar la vida de les persones, pot no canviar o pot fer mal.

 

Vienna. 5 i 6 de novembre. Seminari d'Activació Inclusiva

Més de 90 participants de 23 països van participar al Seminari d'Activiació Inclusiva “Treball Inclusiu” per presentar diferents pràctiques i discutir com els serveis socials poden donar suport a persones amb problemes complexos per trobar feina.

Els objectius han estat:  Compartir Experiències; Conèixer nous mètodes d’inclusió laboral; Conèixer com des dels municipis, concretament des dels serveis socials, podem ajudar a la inclusió laboral de persones amb dificultats complexes

 

 

'Els reptes dels professionals dels serveis socials davant un món en ple canvi' - 7 de setembre de 2017

 

'Les polítiques de dones en els ens locals: reptes i oportunitats'. 11 de juliol de 2017

Jornada per posar de relleu la importància que l'aplicació de la Llei 17/2015 (Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes) té envers els municipis i comarques.

 

'Nou model de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial' - 6 d’abril de 2017

La necessitat del nou document del model del Servei d’Intervenció Socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS), es  justifica en la necessitat de garantir a tots els infants i els adolescents un nivell bàsic de benestar. En aquest marc, els serveis d’intervenció socioeducativa tenen per finalitat fonamental assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda dels infants o adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir-los aquest nivell bàsic que necessiten per a un desenvolupament integral adequat.

La prevenció i la intervenció davant les situacions de risc en què es troben els infants i adolescents, particularment les que incideixen en el seu desenvolupament, afavoreixen la preservació de la unitat familiar i permeten la promoció del seu benestar des del medi d’origen. A banda, estalvien la separació dels infants i adolescents de les seves famílies i l’adopció de mesures tutelars alternatives.

 

Conclusions de les Jornades Contractació Pública - CCDL

- Conclusions

 

Jornada de presentació del model de Serveis Socials Bàsics a càrrecs electes

- Programa

 

Formació coordinació social i sanitària

- Programa

 

Formació: Nou model de serveis d'intervenció socioeducativa no residencial

- Programa

 

Repercussions del nou model en els Serveis Socials Locals

- Document

 

Formació en l'àmbit de l'accessibilitat als ens locals

- Programa

 

Presentació Seminari 2017 Serveis Socials

- Proposta

 

Notícies

 • El 8 de novembre de 2016 a les 13h a la seu de l'ACM es va constituir la Comissió d'Igualtat i Nova Ciutadania.
 • En marxa la segona edició del Postgrau de Contractació Pública, curs 2016-2017
 • Jornada sobre Contractació socialment responsable - 19 d'octubre de 2016 (Aula de formació de l'ACM)
 • Des del projecte AODL de l'ACM s'ha preparat el seminari d'actualització 'Governança i gestió del sistema públic local de serveis socials', que es portarà a terme durant el 2016.

Veure programa

 

 • S’inicien els treballs del Grup de treball d’aspectes socials de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

En la sessió del Grup de treball d’aspectes socials de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa celebrada el dia 27 de juliol els representants de la Junta Consultiva han informat als membres del grup que ja s’ha constituït el subgrup de treball per la inclusió de clàusules contractuals per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

A més a més també  s’ha indicat que es portaran a terme tasques d’actualització i en la mesura del possible de simplificació unificació de les guies bones pràctiques, clàusules socials etc.

 • S’ha constituït la Comissió de Benestar Social i Participació de l’ACM.

El 26  d’abril es va constituir la Comissió que pretén ser punt de trobada, debat i reivindicació, així com de difusió d’eines per als municipis.

 

Links d'interès

                   - Enllaç 1

                   - Enllaç 2

                   - Enllaç 3

                   - Enllaç 4

 

El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) van signar un conveni de col·laboració per impulsar la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local.

Moció

 

Publicació d'interès

 • Saps que són les clàusules socials en la contractació pública?
 • Saps quines competències tenen els municipis en matèria de serveis socials?
 • Quines són les avantatges de constituir una Mesa de participació?
 • Saps com planificar els serveis?
 • “Sóc regidor de serveis socials i ara què?” L’eina imprescindible pels regidors de serveis socials.