Inici › Informe de la Secretaria Tècnica de la Junt...

Informe de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya sobre el càlcul del percentatge dels contractes que no és susceptible de revisió de preus, en els casos de contractes que es modifiquin o que es cedeixin parcialm