Inici › XXIII Assemblea

XXIII Assemblea

 

Lloc: ACM - a través de videoconferència

Modalitat: virtual

Dia: Dilluns 14 de desembre de 2020

Hora: 17:00h

Més informació: assemblea@acm.cat

 

Convocatòria XXIII Assemblea

Inscripció

Reglament XXIII Assemblea

Estatuts

Model delegació vot

Estatuts del FMIT

Projecte de viabilitat de la FMIT

Document de la XXIII Assemblea

Acta XXII Assemblea

Inscripció premsa

 

Ordre del dia

1. Constitució de la Mesa.

2. Benvinguda i salutacions.

3. Aprovació, si escau, de l’Acta de la XXII Assemblea de l’ACM.

4. Informe de Direcció.

5. Ratificació, si escau, d’acords del Comitè Executiu.

     5.1. Nomenament de membre del Comitè Executiu, per vacant.

     5.2. Acord per a la constitució d’una fundació per a la gestió territorial.

6. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019.

7. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost i de les quotes per a l’exercici 2021.

8. Propostes de resolució.

9. Cloenda.