IniciInformació oficial sobre el Covid-19Normativa › Informació de les dades de la Covid-19 als ...

Informació de les dades de la Covid-19 als municipis

Des de l’inici de la pandèmia, els alcaldes i alcaldesses han demanat a l’ACM que reclaméssim al Govern de la Generalitat poder disposar de les dades municipalitzades del contagi tan detallades com fos possible, tot respectant la Llei de Protecció de Dades.

Amb aquesta voluntat, vàrem fer arribar en data 23 de març (Carta enviada) a la Consellera de Salut, Sra. Alba Vergés, la necessitat d’establir un protocol per comunicar les dades als municipis.

En data 29 de març  la regió sanitària de Lleida i la Delegació del Govern de Lleida van concertar un DOCUMENT per la cessió de les dades que vam fer arribar als municipis en considerar-ho com a bona praxi.

En la mateixa data, el Govern va endegar una iniciativa amb un mapa interactiu per àrees bàsiques de salut (MAPA INTERACTIU), sobre el número de contagiats i les ratios comparatives.

Finalment, la Conselleria de Salut ha anunciat a l’inici del mes d’abril que, en col.laboració amb la Conselleria d’Afers Exteriors i Transparència, està treballant en donar una informació molt més exhaustiva, per municipis i grups d’edat.

Esperem que amb aquesta millora anunciada, la petició que ens heu fet els municipis de poder disposar de més informació, se solucioni la reivindicació inicial.