IniciInformació oficial sobre el Covid-19 › Normativa - COVID-19

Normativa - COVID-19

(clica l'apartat que vols consultar)

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA CATALANA

VICEPRESIDÈNCIA, ECONOMIA I HISENDA                                                   INTERIOR                                                                      SALUT       

EDUCACIÓ                                                                             TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

NORMATIVA ESPECÍFICA

 

NORMATIVA ESTATAL

 • Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de géneroENLLAÇ
 • Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19ENLLAÇ
 • Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. ENLLAÇ
 • NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM

 • Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. ENLLAÇ

 • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.​ ENLLAÇ

 • NOTA INFORMATIVA RESUM DEL REAL DECRETO DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES del 17 de març (elaborada per l'ACM): NOTA RESUM INFORMATIVA

 • Esquema sobre la suspensió de contractes contemplada al RD Llei 8/2020 de mesures urgents per fer front a l'impacte econòmic i social del Coronavirus (a la part baixa de tot podeu veure els esquemes en imatges): ESQUEMA

 • Interpretació de l'Advocacia de l'Estat de l'article 34.1 que qüestiona l'automatisme de la suspensió de contractes si no ho demana el contractista: DOCUMENT

 • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.ENLLAÇ

 • NOTA INFORMATIVA RESUM DEL REAL DECRETO (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM INFORMATIVA

 • Nota interpretativa de l'Advocacia de l'Estat sobre activitats econòmiques referent al RD 463/2020ENLLAÇ

 • Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, pel qual es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6  del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: ENLLAÇ

 • Reial Decret 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. ENLLAÇ

 • Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública: MÉS INFORMACIÓ

 • Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge. ENLLAÇ

 • MESURES ESPECÍFIQUES PER FER FRONT AL CORONAVIRUS​

 

NORMATIVA I COMUNICATS DEL GOVERN CATALÀ

PRESIDÈNCIA

 • DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. ENLLAÇ

 • NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. NOTA RESUM

 • ACTUALITZACIÓDECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. ENLLAÇ

 • NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM

 • IMPORTANT: DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. ENLLAÇ

 • NOTA INFORMATIVA DE RESUM DEL DECRET LLEI 7/2020 del 17 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM INFORMATIVA

 • RESOLUCIÓ SLT/768/2020, de 24 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • ACORD GOV/53/2020, de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç administratiu i tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2. ENLLAÇ

   

VICEPRESIDÈNCIA, ECONOMIA I HISENDA

 • ACORD GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19. ENLLAÇ

 

INTERIOR

 • Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-1: DOCUMENT

 • Per a què serveix el certificat d’autoresponsabilitat en compliment de l’estat d’alarma COVID-1: MÉS INFORMACIÓ

 • ACLARIMENT: PREGUNTES i RESPOSTES del Departament d'INTERIOR (actualitzat dijous 26 març - 15:00h) sobre les restriccions d'activitats pel Covid-19MÉS INFORMACIÓ

 • RESOLUCIÓ SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ 

 • Resolució, del 13 de març, del Departament d'Interior per la qual s'aixequen excepcionalment determinades restriccions horàries als transports especials i transports de mercaderies perilloses. ENLLAÇ

 

Comunicats del CECAT

- Informacions importants per a municipis (dijous 26 de març): Peticions d'EPIs (Equips de protecció individual): ENLLAÇ 

- Comunicat (dijous 26 març : 14:08h) d'actualització de la fase d'Emergència del PROCICAT. ENLLAÇ

- Comunicat (dissabte 21 març - 16:03h) d'actualització de la fase d'Emergència del PROCICAT. ENLLAÇ

- Comunicat (divendres 20 març - 21:22h) d'actualització de la fase d'Emergència del PROCICAT. ENLLAÇ

- Comunicat (divendres 20 març - 18:07h) d'actualització de la fase d'Emergència-1 del pla d'actuació del Pla PROCICAT. ENLLAÇ 

- Comunicat (dimarts 17 març - 16:15h) d'actualització de la fase d'Emergència-1 del pla d'actuació del Pla PROCICAT. ENLLAÇ 

- Comunicat (divendres 13 març - 22:59h) d'aixecament excepcional de determinades restriccions de circulació. ENLLAÇ

- Actualització (divendres 13 març 12:28h) Comunicat per a l'accés de vehicles autoritzats a la zona de confinament. ENLLAÇ

- Comunicat (dijous 12 març - 22:22h) de confinament dels municipis de la Conca d'Òdena. ENLLAÇ

- Comunicat (dijous 12 març - 15:00h)  de pas d'Alerta a Emergència-1 del pla d'actuació del PLA PROCICAT. ENLLAÇ

 

SALUT

 • RESOLUCIÓ SLT/777/2020, de 25 de març, per la qual s'habiliten determinats espais hotelers o, si s'escau, altres locals, per a l'ús del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/761/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/746/2020, de 18 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Enllaç.

 • IMPORTANT: Publicació al DOGC de la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures que regulen el tancament dels centres públics, escoles, la suspensió d'activitats, la regulació de mercats, de l'activitat física i de l'esport, així com recomanacions per a la gent gran, entre d'altres. ENLLAÇ 

 • IMPORTANT: RESOLUCIÓ, del 13 de març, del Departament de Salut per la qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit del transport públic, tancament de bars, restaurants, estacions d'esquí, instal·lacions esportives, d'oci i grans superfícies comercials, així com tancament de centres i suspensió d'activiats en l'àmbit dels serveis socials: MÉS INFORMACIÓ 

 • RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2ENLLAÇ

 

EDUCACIÓ

 • El Govern tanca a partir de divendres 13 de març tots els centres educatius de Catalunya (dijous 12 març)​. MÉS INFORMACIÓ

 • Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació al tancament de centres públics (dijous 12 març). ENLLAÇ

 

TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

 • RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. ENLLAÇ

 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA

 • Els estats d’alarma, excepció o setge: MÉS INFORMACIÓ

 • Què implica la fase d'EMERGÈNCIA 1 del Pla PROCICAT: ENLLAÇ

 • Fases del Pla PROCICAT: ENLLAÇ

 • Pla d'actuació del PROCICAT per malalties emergents: MÉS INFORMACIÓ

                                            - Organització per aplicació del PLA 

 

                                            - Què han de fer els ajuntaments? (Font: PLA PROCICAT)ENLLAÇ

 

 • ESQUEMA RESUM DEL RD LLEI 8/2020 de mesures urgents per fer front al Coronavirus