Inici › Informació oficial sobre el Covid-19

Informació oficial sobre el Covid-19

Us posem a disposició un espai on anirem recopilant i actualitzant tota la informació d'organismes oficials referent a la prevenció i control del Covid-19, que pugui ser d'interès per a tots els ens locals. És molt important que totes les decisions que es prenguin des dels ajuntaments estiguin avalades i contrastades sempre per organismes i mitjans oficials. Alhora, si creieu que ens podeu aportar algun suggeriment o teniu algun dubte o qüestió a resoldre, estem a la vostra disposició al correu: covid19@acm.cat i al telèfon 934 961 616 disponible les 24 hores.

MAPA INTERACTIU PER ÀREES BÀSIQUES DE SALUT SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA PANDÈMIA

Document de cessió de dades clíniques als alcaldes i alcaldesses

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable. MÉS INFORMACIÓ

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

  • DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. ENLLAÇ
  • NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. NOTA RESUM
  • ACTUALITZACIÓ: DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. ENLLAÇ
  • NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM
  • IMPORTANT: DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. ENLLAÇ
  • NOTA INFORMATIVA DE RESUM DEL DECRET LLEI 7/2020 del 17 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM INFORMATIVA

 

DECLARACIÓ D'ESTAT D'ALARMA

- Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. ENLLAÇ

- NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM

- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. ENLLAÇ

- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.​ ENLLAÇ

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

- RECOMANACIONS ORGANITZATIVES PER ALS ENS LOCALS: DOCUMENT