IniciInformació oficial sobre el Covid-19 › Mesures de desconfinament

Mesures de desconfinament

CONTINGUT D'INTERÈS ELABORAT PER L'ACM

 • Nota-resum (dels Serveis Jurídics de l'ACM) del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social: RESUM

 • Nota-resum de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig de flexibilització de restriccions de cara a la fase 3: RESUM

 • Resum sintètic de les condicions de la fase 2 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat (elaborat pels Serveis Jurídics de l'ACM - 24 maig): RESUM

 • Resum sintètic de les condicions de la fase 1 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat (elaborat pels Serveis Jurídics de l'ACM - 24 maig): RESUM

 • Nota informativa sobre l'Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions a petits municipis i a ens locals d'àmbit territorial inferior (22 maig): NOTA

 • Nota resum de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig de flexibilització de determinades restriccions (17 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Actualització de les Ordres ministerials SND/370/2020, de 25 d’abril, SND/380/2020, de 30 d’abril, i SND/380/2020, de 3 de maig (10 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Nota-resum dels Serveis Jurídics de l'ACM de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a l’aplicació de la Fase 1 de desconfinament (9 maig): RESUM

 • Resum dels Serveis Jurídics de l'ACM de les Ordres ministerials del 3 de maig sobre l'obertura de determinats comerços i serveis i l'obligatorietat de l'ús de mascaretes (3 maig): RESUM

 • Nota dels Serveis Jurídics de l'ACM sobre l'autorització de passeig i pràctica d'esport a partir de 14 anys d'edat (1 maig): NOTA

 

ÚLTIMA NORMATIVA

 • Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ PDA/1108/2020, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. ENLLAÇ

 • Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidadENLLAÇ

 

INFORMACIONS D'INTERÈS

 • Protocol específic per a casals d'estiu: MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris bàsics per a l'organització de les activitats esportives d'estiu per a menors de 18 anys: MÉS INFORMACIÓ 

 • Recomanacions per a l'organització de grups de persones voluntàries per adaptar les activitats a les fases de desconfinament (5 juny). MÉS INFORMACIÓ

 • Pla de desescalada en centres residencials: ENLLAÇ

 • Plans sectorials de desconfinament: ENLLAÇ

 • Recomanacions per l'obertura de platges i zones de bany després de la crisi de la Covid-19 (Ministeri de Sanitat-24 maig): DOCUMENT

 • Decret d'alcladia de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'obertura de terrasses (21 maig): DOCUMENT

 • Mesures excepcionals i recomanacions a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials en relació al desescalament del confinament davant l’epidèmia de la COVID-19 per territoris en Fase 1 (16 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19 (15 maig): DOCUMENT

 • Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball. ENLLAÇ

 • Protocol i Guia de bones pràctiques dirgida a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari (elaborat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) -13 maig): DOCUMENT

 • DECRET D'ALCALDIA de l'Ajuntament de Barcelona, de 24 d’abril de 2020, sobre mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant la COVID-19. ENLLAÇ

 • Preguntes freqüents sobre el confinament en funció de la regió sanitària: MÉS INFORMACIÓ

 • Preguntes sobre la reobertura al públic de comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria (3 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Preguntes sobre l’autorització per fer activitat física no professional a l’aire lliure en el confinament per la COVID19, per a persones de 14 anys o més (1 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • FAQS sobre la sortida amb menors de 14 anys (1 maig)MÉS INFORMACIÓ