IniciInformació oficial sobre el Covid-19 › Mesures de desconfinament

Mesures de desconfinament

Plans sectorials de desconfinamentENLLAÇ

 

CONTINGUT D'INTERÈS ELABORAT PER L'ACM

 • Nota-resum sobre la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, de modificació de mesures restrictives arran de la Covid-19: NOTA-RESUM

 • Nota-resum de la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d'octubre, i de la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 (22 octubre): NOTA-RESUM

 • Nota-resum (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM) sobre l’etapa de la nova Governança de la Generalitat de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19: NOTA-RESUM

 • Nota-resum (dels Serveis Jurídics de l'ACM) del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social: RESUM

 • Nota-resum de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig de flexibilització de restriccions de cara a la fase 3: RESUM

 • Resum sintètic de les condicions de la fase 2 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat (elaborat pels Serveis Jurídics de l'ACM - 24 maig): RESUM

 • Resum sintètic de les condicions de la fase 1 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat (elaborat pels Serveis Jurídics de l'ACM - 24 maig): RESUM

 • Nota informativa sobre l'Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions a petits municipis i a ens locals d'àmbit territorial inferior (22 maig): NOTA

 • Nota resum de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig de flexibilització de determinades restriccions (17 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Actualització de les Ordres ministerials SND/370/2020, de 25 d’abril, SND/380/2020, de 30 d’abril, i SND/380/2020, de 3 de maig (10 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Nota-resum dels Serveis Jurídics de l'ACM de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a l’aplicació de la Fase 1 de desconfinament (9 maig): RESUM

 • Resum dels Serveis Jurídics de l'ACM de les Ordres ministerials del 3 de maig sobre l'obertura de determinats comerços i serveis i l'obligatorietat de l'ús de mascaretes (3 maig): RESUM

 • Nota dels Serveis Jurídics de l'ACM sobre l'autorització de passeig i pràctica d'esport a partir de 14 anys d'edat (1 maig): NOTA

 

ÚLTIMA NORMATIVA

 • RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 • Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (16 octubre). DOCUMENT

 • Instrucció 25/2020, de 8 d’octubre, de facturació i tramitació de la documentació referida a les places concertades o de gestió delegada reservades lliures d’ocupació i dels costos addicionals, de serveis socials de caràcter residencial i diürns acreditats per als proveïdors del Sistema Català de serveis socials, derivada del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol (8 octubre 2020): ENLLAÇ

 • Instrucció 26/2020, de 9 d’octubre, de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats dels proveïdors del Sistema Català de serveis socials, per l’aplicació del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol. (8 octubre 2020): ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ

 • DECRET LLEI 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/1457/2020, de 21 de juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d'oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 • Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ PDA/1108/2020, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. ENLLAÇ

 • Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidadENLLAÇ

 

INFORMACIONS D'INTERÈS

 • Recull de respostes fetes a consultes rebudes en relació a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (29 gener 2021): DOCUMENT

 • Pautes de prevenció als espais públics (comerç i restauració) per protegir-se de la COVID-19 (20 desembre): DOCUMENT

 • Pautes de prevenció per a la gent gran per protegir-se de la COVID-19 (20 desembre): DOCUMENT

 • Pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la COVID-19 (aprovat pel Comitè Tècnic del PROCICAT - 2 desembre 2020): DOCUMENT

 • FAQs resum de les restriccions vigents a partir del 23 de novembre al sector esportiu per contenir la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya (21 novembre 2020): DOCUMENT

 • Pla sectorial de fires - mercats de Nadal per la COVID19 (20 novembre 2020): DOCUMENT

 • Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana (17 novembre 2020): DOCUMENT

 • Nota informativa sobre la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 i les conseqüències de la suspensió en els procediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. NOTA INFORMATIVA

 • PROVISIONAL: Resum de les restriccions previstes a partir del 30 d'octubre per la Covid-19 (29 octubre): DOCUMENT

 • Aclariments Normativa SLT/2700/2020 20201030: DOCUMENT

 • Informació per a centres escolars: ENLLAÇ

 • Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19: DOCUMENT
 • Mesures per a evitar les aglomeracions en espais naturals (23 octubre): MÉS INFORMACIÓ

 • Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (30 setembre): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris a aplicar per a prevenir la pandèmia per Covid-19 en l'àmbit de les activitats d'educació en el lleure durant el curs 2020-2021: MÉS INFORMACIÓ

 • Pautes d’ús i manteniment dels parcs infantils per prevenir la COVID-19 (23 setembre 2020): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures i recomanacions en fase de represa per la Covid-19 dels serveis de Centre de dia per a gent gran (14 setembre 2020): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per un retorn segur dels equipaments cívics en el període de represa (3 agost): MÉS INFORMACIÓ

 • Pla sectorial de Serveis Socials de la Direcció de Serveis Socials (DGSS) en l'etapa de represa (31 juliol): MÉS INFORMACIÓ​

 • Preguntes sobre les restriccions d'accessos al Segrià per la Covid-19 (4 juliol): MÉS INFORMACIÓ

 • Guia de teletreball per als governs locals (elaborada per la Diputació de Barcelona): MÉS INFORMACIÓ

 • Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya: MÉS INFORMACIÓ

 • ANNEX d’adequació a l’etapa de represa del Pla d'acció sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives, de prevenció i seguretat d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 (1 juliol): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris per a l’obertura i funcionament de les piscines  (25 juny): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris per a l’obertura i ús de les platges i zones de bany (25 juny): DOCUMENT

 • L'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) proposa l'elaboració d'un Pla corresponsable de desplaçaments de la vostra empresa, front el COVID-19. MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per un retorn segur de les ludoteques a la nova realitat (13 juny): MÉS INFORMACIÓ

 • Modificació del Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 (aprovat pel PROCICAT el 20 de maig) i noves mesures en fase 3: MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol específic per a casals d'estiu: MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris bàsics per a l'organització de les activitats esportives d'estiu per a menors de 18 anys: MÉS INFORMACIÓ 

 • Recomanacions per a l'organització de grups de persones voluntàries per adaptar les activitats a les fases de desconfinament (8 juny). MÉS INFORMACIÓ

 • Pla de desescalada en centres residencials: ENLLAÇ

 • Decret d'alcladia de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'obertura de terrasses (21 maig): DOCUMENT

 • Mesures excepcionals i recomanacions a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials en relació al desescalament del confinament davant l’epidèmia de la COVID-19 per territoris en Fase 1 (16 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19 (15 maig): DOCUMENT

 • Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball. ENLLAÇ

 • Protocol i Guia de bones pràctiques dirgida a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari (elaborat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) -13 maig): DOCUMENT

 • DECRET D'ALCALDIA de l'Ajuntament de Barcelona, de 24 d’abril de 2020, sobre mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant la COVID-19. ENLLAÇ

 • Preguntes freqüents sobre el confinament en funció de la regió sanitària: MÉS INFORMACIÓ

 • Preguntes sobre la reobertura al públic de comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria (3 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Preguntes sobre l’autorització per fer activitat física no professional a l’aire lliure en el confinament per la COVID19, per a persones de 14 anys o més (1 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • FAQS sobre la sortida amb menors de 14 anys (1 maig)MÉS INFORMACIÓ