IniciInformació oficial sobre el Covid-19 › Mesures de desconfinament

Mesures de desconfinament

Plans sectorials de desconfinamentENLLAÇ

 

CONTINGUT D'INTERÈS ELABORAT PER L'ACM

 • Nota-resum (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM) sobre l’etapa de la nova Governança de la Generalitat de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19: NOTA-RESUM

 • Nota-resum (dels Serveis Jurídics de l'ACM) del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social: RESUM

 • Nota-resum de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig de flexibilització de restriccions de cara a la fase 3: RESUM

 • Resum sintètic de les condicions de la fase 2 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat (elaborat pels Serveis Jurídics de l'ACM - 24 maig): RESUM

 • Resum sintètic de les condicions de la fase 1 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat (elaborat pels Serveis Jurídics de l'ACM - 24 maig): RESUM

 • Nota informativa sobre l'Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions a petits municipis i a ens locals d'àmbit territorial inferior (22 maig): NOTA

 • Nota resum de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig de flexibilització de determinades restriccions (17 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Actualització de les Ordres ministerials SND/370/2020, de 25 d’abril, SND/380/2020, de 30 d’abril, i SND/380/2020, de 3 de maig (10 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Nota-resum dels Serveis Jurídics de l'ACM de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a l’aplicació de la Fase 1 de desconfinament (9 maig): RESUM

 • Resum dels Serveis Jurídics de l'ACM de les Ordres ministerials del 3 de maig sobre l'obertura de determinats comerços i serveis i l'obligatorietat de l'ús de mascaretes (3 maig): RESUM

 • Nota dels Serveis Jurídics de l'ACM sobre l'autorització de passeig i pràctica d'esport a partir de 14 anys d'edat (1 maig): NOTA

 

ÚLTIMA NORMATIVA

 • DECRET LLEI 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ SLT/1457/2020, de 21 de juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d'oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 • Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ PDA/1108/2020, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 • Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. ENLLAÇ

 • Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidadENLLAÇ

 

INFORMACIONS D'INTERÈS

 • Recomanacions per un retorn segur dels equipaments cívics en el període de represa (3 agost): MÉS INFORMACIÓ

 • Pla sectorial de Serveis Socials de la Direcció de Serveis Socials (DGSS) en l'etapa de represa (31 juliol): MÉS INFORMACIÓ​

 • Preguntes sobre les restriccions d'accessos al Segrià per la Covid-19 (4 juliol): MÉS INFORMACIÓ

 • Guia de teletreball per als governs locals (elaborada per la Diputació de Barcelona): MÉS INFORMACIÓ

 • Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya: MÉS INFORMACIÓ

 • ANNEX d’adequació a l’etapa de represa del Pla d'acció sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives, de prevenció i seguretat d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 (1 juliol): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris per a l’obertura i funcionament de les piscines  (25 juny): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris per a l’obertura i ús de les platges i zones de bany (25 juny): DOCUMENT

 • L'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) proposa l'elaboració d'un Pla corresponsable de desplaçaments de la vostra empresa, front el COVID-19. MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per un retorn segur de les ludoteques a la nova realitat (13 juny): MÉS INFORMACIÓ

 • Modificació del Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 (aprovat pel PROCICAT el 20 de maig) i noves mesures en fase 3: MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol específic per a casals d'estiu: MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris bàsics per a l'organització de les activitats esportives d'estiu per a menors de 18 anys: MÉS INFORMACIÓ 

 • Recomanacions per a l'organització de grups de persones voluntàries per adaptar les activitats a les fases de desconfinament (8 juny). MÉS INFORMACIÓ

 • Pla de desescalada en centres residencials: ENLLAÇ

 • Decret d'alcladia de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'obertura de terrasses (21 maig): DOCUMENT

 • Mesures excepcionals i recomanacions a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials en relació al desescalament del confinament davant l’epidèmia de la COVID-19 per territoris en Fase 1 (16 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19 (15 maig): DOCUMENT

 • Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball. ENLLAÇ

 • Protocol i Guia de bones pràctiques dirgida a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari (elaborat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) -13 maig): DOCUMENT

 • DECRET D'ALCALDIA de l'Ajuntament de Barcelona, de 24 d’abril de 2020, sobre mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant la COVID-19. ENLLAÇ

 • Preguntes freqüents sobre el confinament en funció de la regió sanitària: MÉS INFORMACIÓ

 • Preguntes sobre la reobertura al públic de comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria (3 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Preguntes sobre l’autorització per fer activitat física no professional a l’aire lliure en el confinament per la COVID19, per a persones de 14 anys o més (1 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • FAQS sobre la sortida amb menors de 14 anys (1 maig)MÉS INFORMACIÓ