IniciInformació oficial sobre el Covid-19 › Suspensió i interrupció de terminis admini...

Suspensió i interrupció de terminis administratius i processals

Normativa

  • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  • Nota jurídica sobre l'aplicació de la suspensió i ampliació de terminis als tributs locals (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): MÉS INFORMACIÓ

 

  • IMPORTANT: Informe de l'Advocacia de l'Estat sobre l'aixecament dels terminis suspesos previstos al RD 463/2020 (21 març): MÉS INFORMACIÓ

 

Contractació pública

  • Instrucció del Ministerio de Hacienda sobre interrupció de terminis per a la tramitació de procediments de contractació pública a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP): MÉS INFORMACIÓ

  • Nota informativa de la Direcció General de Contractació pública sobre la suspensió de terminis prevista al Reial Decret 463/2020: MÉS INFORMACIÓ

 

Actuacions judicials

  • Acord del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la suspensió de terminis processals i suspensió d’actuacions judicials programades: MÉS INFORMACIÓ