IniciInformació oficial sobre el Covid-19 › Bones pràctiques dels ens locals - Covid-19

Bones pràctiques dels ens locals - Covid-19

Obrim aquest nou espai per posar a disposició de tots els ens locals aquells decrets, bans i, en general, qualsevol resolució que aquests dies estan aprovant els municipis de Catalunya i que siguin d’utilitat per a poder prendre les vostres decisions. La situació excepcional ha obert molts dubtes en temes d’organització, terminis administratius i processals, convocatòria d’òrgans col.legiats, de l’àmbit econòmic, social...són circumstàncies noves per a tothom i aquest espai de bones pràctiques vol ser una eina més per a prendre decisions.

Esperem que us sigui d’utilitat i us demanem que si considereu que qualsevol resolució que preneu ens pot ajudar, ens la podeu enviar a continguts@acm.cat, on anirem omplint una base de dades de bones pràctiques i publicarem en aquest espai les més útils. Amb el pas dels dies, les agruparem per temes i per número d’habitants del municipi per a facilitar la consulta.

 

Anàlisi del règim jurídic de les subvencions i ajudes (document elaborat pels Serveis Jurídics de l'ACM - 24 abril): DOCUMENT

 

MESURES ECONÒMIQUES

RESUM DE MESURES DE BONES PRÀCTIQUES ECONÒMIQUES: DOCUMENT

En relació a l’activitat comercial:

 

En relació als impostos i taxes:

 

En relació a les empreses que presten serveis i proveïdors:

 

MESURES SOCIALS 

RESUM DE RECOMANACIONS DE BONES PRÀCTIQUES SOCIALS: DOCUMENT

En relació a les famílies:

 

En relació a persones sense sostre:

 

En relació a xarxes de voluntariat:

 

MESURES DE TELETREBALL I ATENCIÓ CIUTADANA

RESUM DE RECOMANACIONS DE BONES PRÀCTIQUES DE TELETREBALL I ATENCIÓ CIUTADANA: DOCUMENT

En relació al teletreball i atenció ciutadana

 

MESURES DE MOBILITAT

RESUM DE RECOMANACIONS DE BONES PRÀCTIQUES DE MOBILITAT: DOCUMENT

En relació a la mobilitat

 

En relació a les policies locals