IniciInformació oficial sobre el Covid-19 › Recomanacions als ens locals - COVID-19

Recomanacions als ens locals - COVID-19

(clica l'apartat que vols consultar)

INTERIOR                                                                     EDUCACIÓ                                                              SALUT

ATENCIÓ A LES PERSONES                                         ÀMBIT LABORAL                                                    ÀMBIT ESPORTIU

GESTIÓ DE RESIDUS                                                  ÀMBIT TURÍSTIC                                                    ÀMBIT JUVENIL

JUSTÍCIA                                                                      ÀMBIT RELIGIÓS                                                 INTEGRITAT PÚBLICA

ÀMBIT COMERCIAL

 

Últimes informacions d'especial interès

 • PROVISIONAL: Resum de les restriccions previstes a partir del 30 d'octubre per la Covid-19 (29 octubre): DOCUMENT

 • Aclariments Normativa SLT/2700/2020 20201030: DOCUMENT

 • Recomanacions de Protecció Civil en relació al Covid-19 i a la festivitat de Tots Sants (9 setembre 2020): MÉS INFORMACIÓ

 • Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a les Regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran: MÉS INFORMACIÓ

 • RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ

 • Criteris per a l’obertura i ús de les platges i zones de bany (25 juny): DOCUMENT

 • Recomanacions per un retorn segur de les ludoteques a la nova realitat (13 juny): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per un retorn segur dels equipaments cívics a la nova realitat (13 juny): MÉS INFORMACIÓ

 • Adaptació de la campanya de Revetlla de Sant Joan segura a la COVID-19: MÉS INFORMACIÓ

 • Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

 • Nota-resum (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM) sobre el Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març: RESUM

 • Recomanacions per a l'organització de grups de persones voluntàries per adaptar les activitats a les fases de desconfinament (8 juny). MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions de captació activa de vacunació durant les diferents fases de desconfinament davant l'estat d'alarma (27 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Nota informativa davant la sol·licitud de proves microbiològiques complementàries derivades de proves serològiques realitzades a l’àmbit privat (26 maig): NOTA

 • Nota-resum (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM) del Decret llei 20/2020, de 26 de maig, sobre diverses mesures en matèria d'esports arran de la Covid-19: NOTA-RESUM

 • Ajut per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid (Agència de l'Habitatge de Catalunya - 21 maig): DOCUMENT

 • Guia de mesures sobre habitatge davant l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 (Agència de l'Habitatge de Catalunya - 21 maig): DOCUMENT

 • Recomanacions per a l’acceptació de nous ingressos als centres residencials (13 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials (13 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris per a l’aïllament de persones que viuen en residències (13 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals i recomanacions a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials en relació al desescalament del confinament davant l’epidèmia de la COVID-19 per territoris en Fase 1 (16 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per a l'obertura d'activitats en piscines (14 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Recull de mesures econòmiques que poden interessar i ser d'utilitat a les dones en situació de vulnerabilitat o violència masclista i llurs fills o filles afectades per la crisi de la Covid-19 (15 maig). MÉS INFORMACIÓ

 

 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleoENLLAÇ

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributariasENLLAÇ

- Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. ENLLAÇ

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19ENLLAÇ

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. ENLLAÇ

- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. ENLLAÇ

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.​ ENLLAÇ

 

RECOMANACIONS ELABORADES PER L'ACM

- RECOMANACIONS ORGANITZATIVES PER ALS ENS LOCALS (15 març): DOCUMENT

- Proposta de BAN (prohibicions circulació-14 març): DOCUMENT

 

RESOLUCIONS I RECOMANACIONS DELS DEPARTAMENTS DEL GOVERN

 • Normativa aplicable per a la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV: MÉS INFORMACIÓ         

            - Recomanacions pels municipis

 • Recomanacions per als municipis en el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc: MÉS INFORMACIÓ

 

Interior

 • Mesures per a evitar les aglomeracions en espais naturals (23 octubre): MÉS INFORMACIÓ

 • Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-1DOCUMENT

 • Per a què serveix el certificat d’autoresponsabilitat en compliment de l’estat d’alarma COVID-1: MÉS INFORMACIÓ

 • Condicions per la realització dels mercats no sedentaris (setmanals) durant l’emergència sanitària per la COVID-19 (6 abril): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris pel desenvolupament de l’activitat de planta de viver durant l’emergència sanitària per la COVID-19 (6 abril). MÉS INFORMACIÓ

 

Educació

 • Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educactius en el marc de la pandèmia per Covid-19 (30 agost 2021): DOCUMENT

 • Criteris per al desenvolupament de l'acció educativa i l'avaluació dels alumnes en els centres on s'imparteixen els ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, primària, secundària obligatària, batxillerat i formació d'adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19. MÉS INFORMACIÓ

 • Comunicat del Departament d'Educació en relació al coronavirus: MÉS INFORMACIÓ

 • (Dilluns 16 de març) Educació i Treball, Afers Socials i Famílies garanteixen els ajuts de menjador i a menors usuaris dels serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'àpat: MÉS INFORMACIÓ

 

Salut

Serveis funeraris

 • Important! Nova guia que incorpora la pròrroga del termini fins al dia 8 d’abril perquè els ens locals comuniquin les funeràries de referència dels centres hospitalaris i residències i també per a la comunicació dels preus màxims dels serveis funeraris (4 abril). GUIA

 • Model SOL·LICITUD AJUNTAMENTS habilitació d'espais municipals mortuoris (8 abril)MODEL en word

 • Comunicat del Departament de Salut sobre les cerimònies funeràries en relació a limitar la propagació i el contagi per la COVID-19 (1 abril): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel coronavirus en l’àmbit funerari (dijous 20 març): MÉS INFORMACIÓ
   

Neteja i desinfecció

 • Neteja i desinfecció en residències geriàtriques (5 gener 2021): MÉS INFORMACIÓ

 • Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana (5 gener 2021): MÉS INFORMACIÓ

 • Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana (5 gener 2021): MÉS INFORMACIÓ

 •  

 • Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana (5 gener 2021): MÉS INFORMACIÓ

 • Tractaments de desinfecció de l'aire amb ozó (27 abril): MÉS INFORMACIÓ

 • Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant el COVID-19 (5 abril): MÉS INFORMACIÓ

Altres informacions d'interès

 • RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (16 octubre). DOCUMENT

 • Requisits formals que precisen les denúncies dels cossos de policia local per donar lloc a la incoació d’expedients sancionadors en matèria de Covid-19. MÉS INFORMACIÓ

 • Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (30 setembre): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris de prevenció i recomanacions d’organització i intervenció pels Serveis d’Intervenció Socioeducativa i Centres Oberts gestionats per les Àrees Bàsiques de Serveis Socials i altres entitats gestores (28 setembre 2020): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris per a l’obertura i funcionament de les piscines  (25 juny): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris per a l’obertura i ús de les platges i zones de bany (25 juny): DOCUMENT

 • Recomanacions de captació activa de vacunació durant les diferents fases de desconfinament davant l'estat d'alarma (27 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Nota informativa davant la sol·licitud de proves microbiològiques complementàries derivades de proves serològiques realitzades a l’àmbit privat (26 maig): NOTA

 • Recomanacions per a l’acceptació de nous ingressos als centres residencials (13 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials (13 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Criteris per a l’aïllament de persones que viuen en residències  (13 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals i recomanacions a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials en relació al desescalament del confinament davant l’epidèmia de la COVID-19 per territoris en Fase 1 (15 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per a l'obertura d'activitats en piscines (14 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomancions per a persones que treballen en la campanya de la fruita (11 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomancions per a empresaris de la campanya de la recollida de la fruita (11 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions d’higiene per a la recollida de menjars en bars i restaurants i el servei a domicili (1 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per a les donacions d’aliments (2 abril): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per al repartiment d'aliments a domicili: MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per anar a fer la compra d'aliments: MÉS INFORMACIÓ

 • Informació de Canal Salut per a l'administració local: MÉS INFORMACIÓ

 • Subministrament de medicaments o producte necessari per a la protecció de la salut : MÉS INFORMACIÓ

 • Aïllament domiciliari per a possibles casos de coronavirus SARS-CoV-2: MÉS INFORMACIÓ

 • Preguntes i respostes sobre el Coronovirus: MÉS INFORMACIÓ

 

Atenció a les persones

 • Recomanacions per un retorn segur de les ludoteques a la nova realitat (13 juny): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per un retorn segur dels equipaments cívics a la nova realitat (13 juny): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per a l'organització de grups de persones voluntàries per adaptar les activitats a les fases de desconfinament (8 juny). MÉS INFORMACIÓ

 • Recull de mesures econòmiques que poden interessar i ser d'utilitat a les dones en situació de vulnerabilitat o violència masclista i llurs fills o filles afectades per la crisi de la Covid-19 (15 maig). MÉS INFORMACIÓ

 • Instruccions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut, i de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en  centres residencials, mentre duri la situació de risc relacionada amb la COVID-19 (4 abril). MÉS INFORMACIÓ

 • Instruccions de la direcció general de l’autonomia personal i la discapacitat del departament de treball, afers socials i famílies; respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencals, mentre duri la situació de risc relacionada amb el covid-19 (27 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals de funcionament en relació als Serveis d’Orientació i Acompanyament a les famílies en la fase d’emergència davant el COVID-19 (21 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals i recomanacions per garantir l’alimentació infantil en casos de vulnerabilitat social en relació al  COVID-19 (21 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals i recomanacions en relació a l’atenció i a l’organització dels Serveis Bàsics d'Atenció Social en relació el COVID-19 (actualització 19 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Proposta de cartell informatiu atenció Serveis Socials (document en word) (19 març): DOCUMENT

 • Recomanacions per a l’organització de grups de persones voluntàries (6). Organitzem-nos i cuidem-nos des de la proximitat: xarxes veïnals i ajuda mútua (17 abril): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals per atendre les persones en situació de sensellarisme en relació al COVID-19 (14 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per a protecció personal per a Serveis d’atenció a les persones sense llar per a la prevenció i protecció de la infecció per la COVID-19 (21 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol de coordinació Centre de dia Servei d'Atenció Domiciliària (12 març). MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19 (13 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Informació per a personal d’atenció al públic a l’àmbit no sanitari (11 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Coordinació amb el Col·legi oficial de Psicologia de Catalunya en la fase d’emergència de l’epidèmia Sars-covid19 (19 març): MÉS INFORMACIÓ

 

Àmbit laboral

 • Baixa laboral pel Covid-19 (11 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del Coronovirus SARS-COV-2 (9 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. MÉS INFORMACIÓ

 

Àmbit esportiu

 • Comunicat de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física en relació a la posada en marxa de la fase 1 del desconfinament en l’àmbit de l’esport i l’activitat física a Catalunya (9 maig): MÉS INFORMACIÓ

 • Aclariments sobre el pagament de les quotes de les entitats i les empreses esportives durant la crisi sanitària del coronavirus (1 abril): MÉS INFORMACIÓ

 • Comunicat de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física en relació a l'afectació del COVID-19 al sector esportiu català (11 març): MÉS INFORMACIÓ

 

Gestió de residus

 • L’Agència de Residus de Catalunya considera que els ens locals poden valorar la conveniència d'obrir el servei de deixalleria si es poden garantir condicions de seguretat (18 abril): MÉS INFORMACIÓ

 • RECOMANACIONS sobre la recollida de residus domiciliaris per confinament del Covid-19 (14 març): MÉS INFORMACIÓ

 

Àmbit turístic

 • NOTA Informativa del Departament d'Empresa i Coneixement sobre els horaris dels establiments comercials dels municipis (permet proposar la suspensió de la condició de municipi turístic mentre duri l’estat d’alarma per acord de Ple, per modificar els horaris d'obertura) (2 abril): MÉS INFORMACIÓ

 

Àmbit juvenil

 • Guia Joves i Habitatge: mesures urgents durant el COVID 19 (9 abril): GUIA

 • Guia 'Com trobar-hi sentit. Consells pràctics per a professionals que treballen amb joves durant el confinament' (3 abril): GUIA

 • Guia 'Com trobar-hi sentit. Consells pràctics per a joves durant el confinament' (3 abril): GUIA

 

Justícia

 • Recomanacions davant les festivitats i celebracions religioses de diverses confessions que coincideixen en aquest temps de primavera: ENLLAÇ

 

Àmbit religiós

 • Recomanacions de Protecció Civil en relació al Covid-19 i a la festivitat de Tots Sants (9 setembre 2020): MÉS INFORMACIÓ

 • Informacions i recomanacions bàsiques sobre el Ramadà 2020: ENLLAÇ

 

Integritat pública

 • Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19 (Recordatoris, recomanacions i recursos per al foment de la integritat): ENLLAÇ

 

Àmbit comercial

 • Cartells informatius i recomanacions per a l’obertura d’establiments, locals i comerços de menys de 400 m2: DOCUMENT