IniciInformació oficial sobre el Covid-19 › Recomanacions als ens locals - COVID-19

Recomanacions als ens locals - COVID-19

(clica l'apartat que vols consultar)

INTERIOR                                                                     EDUCACIÓ                                                              SALUT

ATENCIÓ A LES PERSONES                                         ÀMBIT LABORAL                                                   ÀMBIT ESPORTIU

GESTIÓ DE RESIDUS

 

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. ENLLAÇ

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19ENLLAÇ

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. ENLLAÇ

- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. ENLLAÇ

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.​ ENLLAÇ

 

RECOMANACIONS ELABORADES PER L'ACM

- RECOMANACIONS ORGANITZATIVES PER ALS ENS LOCALS: DOCUMENT

- Proposta de BAN (prohibicions circulació-Dissabte 14 març): DOCUMENT

 

RESOLUCIONS I RECOMANACIONS DELS DEPARTAMENTS DEL GOVERN

 • Normativa aplicable per a la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV: MÉS INFORMACIÓ         

            - Recomanacions pels municipis

 • Recomanacions per als municipis en el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc: MÉS INFORMACIÓ

 

Interior

 • Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-1DOCUMENT

 • Per a què serveix el certificat d’autoresponsabilitat en compliment de l’estat d’alarma COVID-1: MÉS INFORMACIÓ

 

Educació

 • Criteris per al desenvolupament de líacciÛ educativa i líavaluaciÛ dels alumnes en els centres on síimparteixen els ensenyaments del segon cicle díeducaciÛ infantil, prim‡ria, secund‡ria obligatÚria, batxillerat i formaciÛ díadults, davant la prolongaciÛ del perÌode de confinament pel Covid19. MÉS INFORMACIÓ

 • Comunicat del Departament d'Educació en relació al coronavirus: MÉS INFORMACIÓ

 • (Dilluns 16 de març) Educació i Treball, Afers Socials i Famílies garanteixen els ajuts de menjador i a menors usuaris dels serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'àpat: MÉS INFORMACIÓ

 

Salut

 • Neteja i desinfecció en residències geriàtriques (26 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana (26 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana (23 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per al repartiment d'aliments a domicili: MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per anar a fer la compra d'aliments: MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel coronavirus en l’àmbit funerari (dijous 20 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Actuacions de neteja i desinfecció en espais i instal·lacions de concurrència pública: MÉS INFORMACIÓ

 • Serveis de desinfecció en espais i instal·lacions de concurrència pública: MÉS INFORMACIÓ

 • Informació de Canal Salut per a l'administració local: MÉS INFORMACIÓ

 • Subministrament de medicaments o producte necessari per a la protecció de la salut : MÉS INFORMACIÓ

 • Aïllament domiciliari per a possibles casos de coronavirus SARS-CoV-2: MÉS INFORMACIÓ

 • Preguntes i respostes sobre el Coronovirus: MÉS INFORMACIÓ

 

Atenció a les persones

 • Instruccions de la direcció general de l’autonomia personal i la discapacitat del departament de treball, afers socials i famílies; respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencals, mentre duri la situació de risc relacionada amb el covid-19: MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals de funcionament en relació als Serveis d’Orientació i Acompanyament a les famílies en la fase d’emergència davant el COVID-19 (dissabte 21 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals i recomanacions per garantir l’alimentació infantil en casos de vulnerabilitat social en relació al  COVID-19 (dissabte 21 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals i recomanacions en relació a l’atenció i a l’organització dels Serveis Bàsics d'Atenció Social en relació el COVID-19 (actualització 19 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Proposta de cartell informatiu atenció Serveis Socials (document en word): DOCUMENT

 • Recomanacions per a l’organització de grups de persones voluntàries (4). Organitzem-nos i cuidem-nos des de la proximitat: xarxes veïnals i ajuda mútua: MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures excepcionals per atendre les persones en situació de sensellarisme en relació al COVID-19 (14 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per a protecció personal per a Serveis d’atenció a les persones sense llar per a la prevenció i protecció de la infecció per la COVID-19 (21 març): MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol de coordinació Centre de dia Servei d'Atenció Domiciliària. MÉS INFORMACIÓ

 • Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19: MÉS INFORMACIÓ

 • Informació per a personal d’atenció al públic a l’àmbit no sanitari: MÉS INFORMACIÓ

 • Coordinació amb el col·legi oficial de psicologia de catalunya en la fase d’emergència de l’epidèmia Sars-covid19 (19 març): MÉS INFORMACIÓ

 

Àmbit laboral

 • Baixa laboral pel Covid-19: MÉS INFORMACIÓ

 • Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del Coronovirus SARS-COV-2: MÉS INFORMACIÓ

 • Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. MÉS INFORMACIÓ

 

Àmbit esportiu

 • Comunicat de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física en relació a l'afectació del COVID-19 al sector esportiu català (11 març): MÉS INFORMACIÓ

 

Gestió de residus

 • RECOMANACIONS sobre la recollida de residus domiciliaris per confinament del Covid-19: MÉS INFORMACIÓ