FAQS - Covid-19

L’ACM ha posat a disposició de tots els ens locals un correu electrònic covid19@acm.cat i telèfons d’atenció 934961616 per tot allò relacionat amb el COVID-19. També hem habilitat un espai de bones pràctiques en el qual posem a l’abast de tots els ens locals les mesures que altres ens locals han pres per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Finalment, posem a la vostra disposició una relació de preguntes i respostes més freqüents que us poden ser d’utilitat I interès.

 

 

 

 • Criteris d’aplicació de les mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya (19 Juliol): MÉS INFORMACIÓ
 • Preguntes freqüents sobre l’ús de mascareta (9 juliol): MÉS INFORMACIÓ
 • PREGUNTES i RESPOSTES del Departament d'INTERIOR sobre el confinament en funció de la regió sanitària: MÉS INFORMACIÓ
 • Preguntes més freqüents en relació amb l'ús de pantalles facials (3 juny): MÉS INFORMACIÓ
 • Preguntes sobre la reobertura al públic de comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria (3 maig): MÉS INFORMACIÓ
 • Preguntes sobre l’autorització per fer activitat física no professional a l’aire lliure en el confinament per la COVID19, per a persones de 14 anys o més (1 maig): MÉS INFORMACIÓ
 • FAQS sobre la sortida amb menors de 14 anys (1 maig): MÉS INFORMACIÓ
 • FAQS sobre els efectes jurídics de resposta a la Covid-19 (elaborat pels Serveis Jurídics de l'ACM): MÉS INFORMACIÓ
 • FAQS SOBRE EL REIAL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març: MÉS INFORMACIÓ
 • Preguntes freqüents en relació a la tramitació dels procediments administratius i la suspensió de termes i terminis derivats de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19: MÉS INFORMACIÓ
 • FAQS del Departament de Justícia sobre preguntes freqüentes en la gestió de cementiris i de defuncions (8 abril): MÉS INFORMACIÓ
 • FAQS del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) (2 abril) derivades de la Covid-19: MÉS INFORMACIÓ
 • Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable. MÉS INFORMACIÓ
 • CANAL EMPRESA: Canal perquè els ajuntaments puguin dirgir les consultes referents als empresaris locals: ENLLAÇ
 • Guía d'actuació per a dones que estan patint violència de gènere en situació de permanència domiciliària derivada de l'estat d'alarma per la COVID 19: ENLLAÇ