IniciInformació oficial sobre el Covid-19Mesures de suport contra Covid-19 › Mesures en l'àmbit de la Cultura

Mesures en l'àmbit de la Cultura

 

Administració de l'Estat

 • Mesures de suport a el sector cultural a causa del coronavirus:

  - Mesures per a donar suport a empreses i treballadors del sector cultural, entre les quals destaca l'accés extraordinari dels artistes a la prestació per atur
  - Mesures de suport a les arts escèniques i a la música, on introdueix un mecanisme per permetre que els professionals de sector puguin percebre bestretes i indemnitzacions, en cas d'ajornament o cancel·lació de les actuacions ja contractades amb el Sector Públic, l'import no excedeixi de 50.000 euros.
  - Mesures relatives a al sector de el llibre i a l'art contemporani

 

Generalitat de Catalunya

 • Es destinen 31 milions d’euros per pal·liar l’aturada de la Cultura a conseqüència de la COVID-19. Es durà a terme mitjançant una convocatòria de diverses línies de suport estraordinari per minimitzar els efectes negatius que ha suposat l’aturada de l’activitat cultural
   
 • Es destinen 4 milions d’euros per la compra de llibres a les biblioteques públiques:

- El sistema d’adquisició bibliotecària per tal que les biblioteques adquireixin novetats en català a les editorials rep 2,2 milions d’euros.
- Els ajuntaments rebran 1,7 milions euros en forma de subvencions per a la compra de llibres i diaris per a les biblioteques.
- 120 mil euros per a la compra de llibres electrònics.

 

 • S’ofereix una àmplia oferta cultural a casa provinent de diferents equipaments públics