IniciInformació oficial sobre el Covid-19Mesures de suport contra Covid-19 › Mesures en l'àmbit econòmic i laboral

Mesures en l'àmbit econòmic i laboral

Administració de l’Estat

 

 • Prestació d’atur: les persones que no hagin superat el període de prova i van deixar voluntàriament una feina anterior des del 9 de març, i les persones que van deixar la seva feina perquè tenien una oferta d’una altra empresa però que al final no van ser contractades com a conseqüència de la crisi a partir de l’1 de març
   
 • ERTO: les empreses que segueixin mantenint l’activitat poden aplicar un ERTO als treballadors que no participin de forma directa
   
 • Caràcter preferent del teletreball quan sigui tècnicament i raonablement possible
 • Obligació d’adaptar o reduir la jornada a persones que hagin de cuidar a menors o persones dependents a causa del COVID-19

 • Treballadors fixes discontinus i de temporada:

  - Si l’empresa s’acull a un ERTO: podran rebre la prestació d’atur especial.
  - Si l’empresa no s’acull a un ERTO: en els casos que l’empresa hagi paralitzat l’activitat, podran cobrar el subsidi sense que computin els dies mentre duri l’estat d’alarma. En els casos que el treballador no s’hagi pogut incorporar per culpa de la crisi, podran rebre la prestació si tenen dret.

 • Creació dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
 • Paralització de l’activitat en sectors no essencials i implantació d’un permís retribuït recuperable
   

 • Mesures en matèria d’autònoms i pimes

- Moratòria en el pagament de quotes en els dies treballats durant el mes de març

- Moratòria en el pagament de la quota a partir del mes de maig

- Moratòria de sis mesos sense interessos en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social de les persones autònomes i pimes

- Moratòria en el pagament dels subministraments per a autònoms i pimes

- Ajornament del pagament dels deutes de la Seguretat Social fins el 30 de juny

- Possibilitat de suspendre temporalment el pagament de les hipoteques de locals comercials o oficines

- Prestació d’atur per reducció o cessament d’activitat del 70% de la base reguladora

- Els autònoms i Pimes podran adaptar els seus contractes a les noves realitats de consum sense penalització

- El Consejo de Ministros ha aprovat un RDL que permet a les Pimes i autònoms ajornar totes les declaracions d’impostos del mes d’abril per pal·liar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19

 

 • Concessió de microcrèdits a interès zero a retornar en un període no superior a deu anys per a persones arrendatàries vulnerables (autònomes, aturades o afectades per un ERTO)

 • Subsidi d’atur de 440€ pels treballadors i treballadores temporals els quals el seu contracte va finalitzar després de la proclamació de l’Estat d’Alarma que no tinguin una cotització necessària per accedir a cap altra prestació o subsidi

 • Subsidi extraordinari per a les persones treballadores de la llar del 70% de la base de la seva cotització que sofreixen les conseqüències de la COVID-19. No és incompatible amb altres feines

 • Moratòria de tres mesos ampliables en el pagament de préstecs o crèdits al consum per a les persones vulnerables

 • Elaboració d’una Guia de bones pràctiques en els llocs de treball

 

 

 

Generalitat de Catalunya

 • Mesures en matèria d'autònoms i Pimes

- Ajudes per les persones autònomes i pimes afectades per la crisi del Covid-19 de fins a 2.000€

- Servei d’atenció digital personalitzada de la finestreta única empresarial (FUE)

- Aval del 100% per part d’Avalis de Catalunya per a sol·licitar un préstec de l’ICF

- Línia d’actuació ICF per finançar necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19

- Sector turístic: ajut de 2.500€ per persones físiques/autònomes i microempreses vinculades al sector turístic fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació

- Comerç, artesania i moda:

 •   Ajuts al teixit associatiu: per una banda, a totes les entitats sense ànim de lucre i, per l’altra, ajuts de fins al 80% de les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització.
 •   Pimes de comerç d’artesania i moda: ajuts fins el 100% del cost per a reprendre l’activitat en l’àmbit de gestió i comercialització i ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venta per al rellançament de l’activitat.
 •   Ajuntaments, organismes públics, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals: ajuts fins al 50% del cost d’actuacions per reactivar el comerç i l’activitat econòmica.

 

-  Ajornament dels tributs propis i cedits fins que finalitzi l’estat d’alarma

- Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua d’aplicació automàtica a la factura

- Reducció del 50% del cànon de residus industrials i del cànon de residus de la construcció durant els mesos d’abril i maig

- Pla de xoc per a l’ocupació amb una dotació de 59,29 milions d’euros. Aquest se centra en 6 línies per intentar respondre a l’escenari actual que ha deixat la COVID-19. El pla va destinat a:

 • Persones treballadores afectades econòmicament i col·lectius en major situació de risc.
 • Autònoms, petites empreses i empreses d’economia social perquè puguin reprendre la seva activitat.
 • Administracions locals per a la contractació de personal tècnic durant un any per fer un pla de reactivació econòmica; suport a la contractació de persones.

- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert un espai web amb preguntes freqüents en temes de ocupació i treball: PREGUNTES FREQÜENTS