IniciInformació oficial sobre el Covid-19Mesures de suport contra Covid-19 › Mesures en l'àmbit de seguretat i just...

Mesures en l'àmbit de seguretat i justícia

 

Administració de l'Estat

  • Es decreta l’Estat d’Alarma el 14 de març de 2020. L’Estat d’Alarma resta prorrogat fins al 19 d’abril

  • Ordre INT/226/2020, de 15 de març, per la que es regulen criteris d’actuació per a les FCS en relació al RD d’alarma orientant els serveis policials prioritàriament al seu compliment practicant comprovacions en las persones, bens, vehicles, local i establiments i si s’escau impedint serveis i activitats suspeses sancionant a l’empara de la Llei de Seguretat Ciutadana i vigilant l’execució de: 

               - Mesures restrictives de la llibertat de circulació i en matèria de transports

               - Mesures se suport a les autoritats sanitàries i a les disposicions que aquestes adoptin per a l’assegurament del subministrament de bens i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública

               - Suport a les mesures restrictives en relació amb l’activitat comercial, apertura d’establiments i actes de culte

               - Suport a les mesures destinades a garantir el subministrament alimentari, y d’altres bens i serveis

               - Mesures de suport  als operatius crítics i de serveis essencials

               - Mesures relatives al control de l’entrada i sortida de persones de l’Estat

 

  • Ordre INT/317/2020, de 2 de abril, en matèria de matriculació i canvi de titularitat de determinats vehicles que consisteix en una declaració d’autoresponsabilitat (per vehicles sanitaris o amb destinació FCS).

 

Generalitat de Catalunya

  • PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, de Fase Alerta a EMERGÈNCIA-1(11 de març de 2020)

  • El Departament d’Interior aprova un Model de certificat autoresponsable de desplaçament per acreditar la mobilitat (20 de març de 2020). Aquest certificat és una recomanació, no una obligació

  • Protecció Civil s’elabora un qüestionari (FAQ) sobre la interpretació a les restriccions a la mobilitat que es fa en el Comitè Tècnic estatal i que es va adaptant conforme es van actualitzant les interpretacions: El darrer és de data 6 d’abril a les 15h: QÜESTIONARI

  • ACORD GOV/57/2020, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'estratègia d'actuació, davant de les noves mesures de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ
    Annex: Estratègia d’actuació a partir 14 d’abril: ENLLAÇ

  • Programa Mediació: diàleg i acord davant la COVID del departament de Justicia: ENLLAÇ