IniciACMÒrgans de govern › Assemblea

Assemblea

Expresidents de l'ACM

 
Ramon Montanyà
(1981-1983)
 
Arcadi Calzada
(1983-1985)
 
Josep Azuara
(1985-1987)
 
Juli Sanclimens
(1987-1995)
 
Pere Macias
(1995-1996)
 
Josep Grau
(1996-1999)
 
Pilar Blasco
(1999-2001)
 
Joan Maria Roig
(2001-2007)
 
Salvador Esteve
(2007-2011)
 
Miquel Buch
(2011-2018)
 
David Saldoni
(2018-2019)
 
Lluís Soler
(2019-2023)
 
Meritxell Budó
(2023-Actualitat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblea és el màxim òrgan de l’ACM i està format per tots els representants dels ens locals associats. Cada ens local disposa d’un vot exercit per l’alcalde o alcaldessa o pel càrrec electe delegat.

L’Assemblea es reuneix com a mínim una vegada a l’any i els acords de l’Assemblea s’adopten per majoria simple.

L’objectiu de l’entitat municipalista de referència a Catalunya és assegurar que tots els municipis tinguin representació. En la seva constitució, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a banda d’establir la característica de ser una entitat eminentment catalana, estableix que cada municipi té un vot, independentment de la seva dimensió. “Un municipi, un vot” ha esdevingut el lema de l’Associació.

Entre les funcions de l’Assemblea es destaquen:

  • L’elecció del President o Presidenta.

  • Escollir i separar, d’entre els seus membres, fins a un màxim de 35 vocals del Comitè Executiu.

  • Aprovar el pla d’actuació general de l’Associació, la gestió dels òrgans de govern, el pressupost i els comptes anuals.

  • Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació així com les aportacions al patrimoni de l’Associació, si escau.

  • Deliberar sobre qüestions de caràcter general que afectin els objectius de l’Associació.

  • Aprovar totes les resolucions que cregui necessàries per desenvolupar millor les activitats i les finalitats de l’Associació.Barcelona - 12 desembre 2023
Lloret de Mar - 15 setembre 2023
Molins de Rei - 7 Octubre 2022
Vic - 16 Octubre 2021
Barcelona - 14 desembre de 2020
Barcelona - 14 Febrer 2020
Girona - 20 setembre 2019
Sant Celoni - 17 novembre 2018