IniciCentral compresProductes › Danys a edificis i instal·lacions - Expedie...

Danys a edificis i instal·lacions - Expedient 2020.01 - 2a pròrroga (del 31/12/2023 fins al 30/12/2024)

Aquesta assegurança garanteix el propi patrimoni de l’ens local,  ja siguin edificis, pisos, instal·lacions, de manera que es garanteix el traspàs a una companyia asseguradora de les conseqüències econòmiques que un sinistre podria comportar a l’ens assegurat i al seu patrimoni i per tant, el reemborsament de les despeses que hi puguin haver.

A grans trets, les cobertures serien:

  • Incendi o explosió
  • Robatori
  • Danys per aigua
  • Actes vandàlics
  • Trencament de Vidres
  • Danys per fenòmens meteorològics

El plec preveu diferents taxes en funció de la població de cada ens per establir un preu ajustat a cada tipologia d’ens a assegurar i en funció del volum d’edificis i instal·lacions a assegurar.

Coneixedors de la problemàtica de l’administració de contractar als reparadors, perquè implica una contractació menor, es preveu per dues tipologies de sinistres, les mes comunes (vidres i danys per aigua) que sigui la companyia la que envií el reparador, de manera que l’ens no l’ha de contractar al reparador, i per tant, facilita la gestió a l’administració.

La contratació d’aquesta pòlissa es dur a terme des del servei de mediació de FERRER & OJEDA,  la corredoria de seguros especialitzada en l’assessorament, contractació i tramitació de sinistres, adjudicatària del servei de mediació d’assegurances.

SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES

Exp. 2023.02

Adjudicatari: FERRER & OJEDA

Empresa adjudicatària: Occident GCO SAU de Seguros i Reaseguros (abans Catalana Occidente S.A. de seguros i reaseguros)

Tots els ens locals compten, independentment de la seva mida o del seu pressupost, amb una assegurança que els ofereix les millors cobertures del mercat al millor preu.

 

Segona pròrroga en vigor a partir del 31 de desembre de 2023 i fins al 30 de desembre de 2024 (segona i última pròrroga)

Primera pròrroga en vigor des del 31 de desembre de 2022 fins al 30 de desembre de 2023. Es podrà ampliar amb possible pròrroga de 12 mesos més.

Vigència des del 30 de desembre de 2020 fins al 31 de desembre del 2022. Prorrogable per a dos períodes més de 12 mesos.

Un total de 840 ens locals confien les seves assegurances a la Central de Compres del món local