IniciFundacionsFTBGLLínies de treball › Tallers legislatius

Tallers legislatius

El posicionament polític dels ajuntaments

 

En l’activitat ordinària dels Plens els grups municipals presenten propostes de resolució de contingut polític, en forma de moció, mitjançant les quals el Ple municipal adopta un posicionament polític sobre una determinada matèria. En els darrers temps l’aprovació de mocions polítiques per part dels Plens ha generat conflictivitat arran de la judicialització del contingut d’aquestes mocions, amb la presentació de denúncies contra la seva aprovació, i els canvis de criteri i la disparitat a l’hora de resoldre per part dels òrgans judicials.

Des de la Fundació Transparència i Bon Govern Local es vol impulsar una proposta de regulació del contingut i aprovació de les mocions polítiques per part dels Plens, per donar un marc de seguretat jurídica als ens locals en aquest espai desregulat que respecti l’autonomia local.

Amb aquesta proposta de regulació es vol donar empara al posicionament polític manifestat pel Ple amb l’aprovació de les propostes resolució de contingut polític que no contenen acords executius, sinó que expressen la mera opinió política sobre una determinada qüestió, i que s’empara en els drets fonamentals a la llibertat d’expressió i en el dret de participació dels ciutadans en els assumptes públics per mitjà dels seus representants.