IniciFundacionsFTBGLLínies de treball › Arrelament al territori

Arrelament al territori

ARRELAMENT AL TERRITORI: COMBATRE EL DESPOBLAMENT

 

Introducció

Més de la meitat dels 947 municipis que integren Catalunya (concretament 488, que representen el 51,5%) tenen menys de 1.000 habitants. Tanmateix, aquests municipis concentren únicament el 2,56% de la població catalana.

Aquestes dades mostren el desequilibri poblacional existent a Catalunya, en què pocs municipis acumulen un percentatge molt elevat de la població del país, mentre que una gran part del territori es caracteritza per la baixa densitat de població que tenen els municipis petits. Aquesta circumstància es veu agreujada pels processos migratoris que porten a la població dels municipis petits a instal·lar-se en ciutats més grans.

Per fer front a les conseqüències negatives del despoblament en el territori, la Fundació Transparència i Bon Govern Local desenvolupa un projecte orientat a detectar les problemàtiques i necessitats dels diversos territoris de Catalunya relacionats amb el despoblament, i en connivència amb les administracions locals implementar projectes pilot que permetin combatre el despoblament.

 

Objectiu del projecte

Estudiar les diverses realitats i necessitats de tot el territori de Catalunya, i desenvolupar i implementar projectes pilot en l’àmbit local per combatre el despoblament.  

 

Principals aspectes a abordar

 • Equilibri territorial.
 • Despoblament: envelliment, èxode juvenil, disminució de la natalitat, baixa densitat demogràfica.
 • Mobilitat: transport públic i connectivitat.
 • Mancomunar serveis: manca de serveis, existència d’uns serveis comparativament pitjors respecte de zones més poblades, manca de llocs de treball suficients i suficientment diversificats.
 • Habitatge: habitatges buits en municipis i dificultats de rehabilitar i/o habitar de nou.

 

Premis Arrelament 

Els Premis Arrelament impulsen i donen suport a iniciatives i bones pràctiques que prestin serveis o cobreixin necessitats que ajuden a potenciar el territori. Aquests projectes havien d'estar vinculats i relacionats amb les accions de l'Agenda Rural de Catalunya.

 

 

Agenda Rural

L’Agenda Rural de Catalunya neix com un projecte orientat a situar en el centre del debat territorial i del desenvolupament sostenible a Catalunya i a Europa la importància social, cultural, mediambiental i econòmica que tenen els territoris rurals en la societat actual.

La Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural de la Generalitat de Catalunya encarregà a l’Associació Catalana de Municipis i la FTBGL, juntament amb l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l'Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS), l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya.

L’Agenda Rural de Catalunya va ser aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 24 de maig de 2022.

En el document aprovat pel Govern, a proposta de les entitats que conformaven la comissió redactora de l’Agenda, s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions, s’organitzen a l’entorn de set grans reptes:

 1. Persones, benestar i repte demogràfic.
 2. Transició ecològica.
 3. Territori connectat.
 4. Sistema agroalimentari.
 5. Gestió forestal.
 6. Innovació i dinamització social i econòmica.
 7. Governança

Per més informació, podeu clicar en el següent ENLLAÇ.

 

PREMIS SMARTCATALONIA CHALLENGE 2020

L’Associació Catalana de Municipis, per mitjà de la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBGL) participa en l’SmartCatalonia Challenge cofinançant el lliurament d’un segon premi extraordinari i la possibilitat de realitzar una prova pilot del projecte premiat. L'Associació de Micropobles de Catalunya també col·labora en el lliurament d'aquest premi.

El lliurament dels premis es va dur a terme el dia 29 de setembre a Solsona a porta tancada i es va lliurar a VOLTA, una prova pilot de logística circular compartida per una economia de proximitat de l'empresa Maccion.

El premi lliurat per la FTBGL forma part del projecte “Transformem el medi rural amb solucions innovadores” organitzat per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i l’I2cat en què es presentaven solucions tecnològiques aplicables al món rural.

SmartCatalonia Challenge és un concurs d’innovació oberta que té per objectiu potenciar la creació de solucions innovadores a les principals problemàtiques del territori català, connectant emprenedors, desenvolupadors, organitzacions i experts amb les necessitats que requereixen resoldre’s.

La participació de la FTBGL s’emmarca en el projecte “Arrelament al territori” impulsat per la fundació per combatre el despoblament en els àmbits rurals de Catalunya mitjançant el desenvolupament de proves pilot de projectes que es puguin implementar en el territori.

Es pot consultar tota la informació en aquest ENLLAÇ.

 

CONVENIS

 

CONTACTE

Mail: continguts@acm.cat

Telèfon: 93 496 16 16 ext. 3