IniciFundacionsFTBGLLínies de treball › Arrelament al territori

Arrelament al territori

ARRELAMENT AL TERRITORI: COMBATRE EL DESPOBLAMENT

 

Objecte de l’estudi: El despoblament en el territori: realitats, necessitats i  propostes.

 

Introducció:

Més de la meitat dels 947 municipis que integren Catalunya (concretament 488, que representen el 51,5%) tenen menys de 1.000 habitants. Tanmateix, aquests municipis concentren únicament el 2,56% de la població catalana.

Aquestes dades mostren el desequilibri poblacional existent a Catalunya, en què pocs municipis acumulen un percentatge molt elevat de la població del país, mentre que una gran part del territori es caracteritza per la baixa densitat de població que tenen els municipis petits. Aquesta circumstància es veu agreujada pels processos migratoris que porten a la població dels municipis petits a instal·lar-se en ciutats més grans.

Per fer front a les conseqüències negatives del despoblament en el territori, la Fundació Transparència i Bon Govern Local desenvolupa un projecte orientat a detectar les problemàtiques i necessitats dels diversos territoris de Catalunya relacionats amb el despoblament, i en connivència amb les administracions locals implementar projectes pilot que permetin combatre el despoblament.

 

Objectiu: estudiar les diverses realitats i necessitats de tot el territori de Catalunya, i desenvolupar i implementar projectes en l’àmbit local per combatre el despoblament.  

 

Principals aspectes a abordar:

  • Equilibri territorial.
  • Despoblament: envelliment, èxode juvenil, disminució de la natalitat, baixa densitat demogràfica.
  • Mobilitat: transport públic i connectivitat.
  • Mancomunar serveis: manca de serveis, existència d’uns serveis comparativament pitjors respecte de zones més poblades, manca de llocs de treball suficients i suficientment diversificats.
  • Habitatge: habitatges buits en municipis i dificultats de rehabilitar i/o habitar de nou.

 

Fases del projecte:

  1. Fase de Diagnosi

Treball de camp en forma de qüestionari per conèixer la realitat dels territoris seleccionats, les problemàtiques que afronten i les necessitats per fer front al despoblament. En base als resultats del qüestionari s’escolliran uns territoris (comarques) per al desenvolupament de proves pilot de projectes per combatre el despoblament.

Aquesta primera fase es duu a terme en col·laboració amb la Fundació Pi i Sunyer.

Resultat del treball de camp per obtenir dades i informació sobre la realitat socioeconòmica dels municipis de Catalunya de menys de 1.000 habitants i dels que han perdut població en els darrers anys, amb l’objectiu de poder proposar un conjunt de mesures per fer front al despoblament:

Estudi sobre despoblament i envelliment de la població

 

  1. Fase de Propostes

D’acord amb la informació obtinguda en l’Estudi sobre despoblament i envelliment de la població s’ha fet una selecció de comarques amb problemàtiques i realitats diferenciades relacionades amb el despoblament amb la voluntat d’estudiar la implementació de proves pilot de projectes orientat a resoldre problemàtiques concretes que contribueixen al despoblament.

En els territoris seleccionats es farà un anàlisis detallat de les necessitats que puguin tenir, i es valoraran les propostes de projectes que puguin fer els diversos actors institucionals i socials presents en el territori.

Aquesta fase es desenvoluparà conjuntament entre la Fundació Pi i Sunyer i l’ACM.

Actualment s’han dut a terme entrevistes amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb el Consell Comarcal de les Garrigues i amb el Consell Comarcal del Bages.

 

  1. Implementació al territori

En la darrera fase del projecte es desenvoluparan els projectes seleccionats d’entre tots els proposats en la fase anterior. S’implementaran proves pilot dels projectes proposats, per avaluar el seu impacte i valorar-ne l’extensió a altres territoris si els resultats són positius. 

Aquesta fase es duria a terme conjuntament amb l’ACM i la Generalitat de Catalunya.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

PREMIS SMARTCATALONIA CHALLENGE 2020

L’Associació Catalana de Municipis, per mitjà de la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBGL) participa en l’SmartCatalonia Challenge cofinançant el lliurament d’un segon premi extraordinari i la possibilitat de realitzar una prova pilot del projecte premiat. L'Associació de Micropobles de Catalunya també col·labora en el lliurament d'aquest premi.

El lliurament dels premis es va dur a terme el dia 29 de setembre a Solsona a porta tancada i es va lliurar a VOLTA, una propva pilot de logística circular compartida per una economia de proximitat de l'empresa Maccion.

El premi lliurat per la FTBGL forma part del projecte “Transformem el medi rural amb solucions innovadores” organitzat per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i l’I2cat en què es presentaven solucions tecnològiques aplicables al món rural.

SmartCatalonia Challenge és un concurs d’innovació oberta que té per objectiu potenciar la creació de solucions innovadores a les principals problemàtiques del territori català, connectant emprenedors, desenvolupadors, organitzacions i experts amb les necessitats que requereixen resoldre’s.

La participació de la FTBGL s’emmarca en el projecte “Arrelament al territori” impulsat per la fundació per combatre el despoblament en els àmbits rurals de Catalunya mitjançant el desenvolupament de proves pilot de projectes que es puguin implementar en el territori.

http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/Final-ARCA-Challenge-2020

 

AGENDA RURAL

L’Associació Catalana de Municipis i la FTBGL, juntament amb l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l'Associació de Micropobles de Catalunya i el Govern de la Generalitat estan treballant per elaborar l’Agenda Rural de Catalunya.

 

CONVENIS

 

CONTACTE

Mail: continguts@acm.cat