IniciFundacionsFTBGLLínies de treball1. Plans d'Integritat › Convocatòria de plans d'integritat en ...

Convocatòria de plans d'integritat en consells comarcals

La FTBG impulsa el projecte “Plans d’integritat a l’administració local” amb l’objectiu que els ens locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, els plans d’integritat com a base d’una futura compliance al sector públic que, a més del compliment normatiu, sigui una veritable mostra de compromís amb una cultura d’integritat i probitat institucional.

 

OBJECTIUS

Amb l’objectiu d’impulsar la implantació de plans d’integritat adaptats a les especificitats dels consells comarcals de Catalunya, es durà a terme una prova pilot d’implantació de plans d’integritat en consells comarcals per realitzar les adaptacions necessàries a la Guia per a la implantació de plans d’integritat, i elaborar un itinerari específic adreçat als consells comarcals que incorpori les característiques polítiques, organitzatives i de gestió pròpies d’aquests ens locals.

Aquesta prova pilot es durà a terme sota la direcció i finançament de la FTBG, que assumirà la contractació d’una consultora externa per donar suport al projecte. També compta amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que té un paper assessor concretat en la formació i sensibilització dels col·lectius clau que participin en el projecte i en el procés de tramitació dels procediments i elaboració de documents que generi el propi projecte

 

TERMINI

El termini per la presentació de candidatures finalitza el dia 21 de febrer de 2022

 

ENLLAÇOS

Podeu consultar les bases de la convocatòria pública en el següent enllaç:

 

CONTACTE

Adreces de contacte: